Ογκολογικό Συμβούλιο

Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει ιδιαίτερη θέση στην αντιμετώπιση του καρκίνου και στο σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου λόγω της πολυπλοκότητας που τον διέπει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ο σχεδιασμός της ογκολογικής αντιμετώπισης λαμβάνεται από τον Ογκολόγο Παθολόγο σε συνδυασμό με ένα πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Η ομάδα των ειδικών που συνεδριάζει προκειμένου να ληφθεί η βέλτιστη θεραπευτική απόφαση για κάθε ογκολογικό ασθενή, ονομάζεται ογκολογικό συμβούλιο και αποτελεί το βασικό όργανο λήψης θεραπευτικών αποφάσεων. 

 

Πώς πραγματοποιείται το Ογκολογικό Συμβούλιο;

Με βάση τον ισχύων κανονισμό, το Ογκολογικό Συμβούλιο συστήνεται αυτόματα από την Ογκολογική μονάδα που έχει αναλάβει το περιστατικό και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά τους ασθενούς. Κάθε νοσοκομείο έχει ειδική ομάδα που απαρτίζεται από μόνιμα και μη μόνιμα μέλη, τα οποία συνεδριάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μελετούν ξεχωριστά όλα τα πρόσφατα περιστατικά. 

Όλη η ομάδα, αναλύοντας το ιστορικό και τα δεδομένα του ασθενούς, συναποφασίζουν για τη βέλτιστη αλληλουχία των βημάτων που θα οδηγήσουν στη θεραπεία. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία να προηγούνται της εγχείρησης, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να αποφασιστεί ότι μόνο η ακτινοθεραπεία μετεγχειρητικά είναι αρκετή και ο ασθενής δεν χρειάζεται να λάβει χημειοθεραπεία. 

Κάποιες από τις ειδικότητες που συμμετέχουν στο ογκολογικό συμβούλιο είναι: 

  • ο  ακτινολόγος, ο οποίος περιγράφει την εμφάνιση των όγκων και την έκτασή τους
  • ο παθολογοανατόμος ο οποίος γνωρίζει την μικροσκοπική εικόνα των κυττάρων που συνθέτουν τον όγκο
  • ο ογκολόγος παθολόγος αναφέρεται στη βέλτιστη φαρμακευτική στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου
  • ο χειρουργός, ο οποίος έχει την εικόνα της δυνατότητας για χειρουργική αντιμετώπιση του όγκου
  • ο ακτινοθεραπευτής, ο οποίος θα διερευνήσει το επιπλέον όφελος που θα προσφέρει στον ασθενή η ακτινοθεραπεία. 

Τέλος, κατά περίπτωση,  μπορεί να χρειάζονται και άλλες ειδικότητες.

Μετά το πέρας του Ογκολογικού Συμβουλίου οι εισηγήσεις των ιατρών που το απαρτίζουν καταγράφονται αναλυτικά στο φάκελο του ασθενούς, καθώς και η απόφαση που θα ληφθεί από τα μέλη του Ογκολογικού Συμβουλίου. Την ευθύνη υλοποίησης της απόφασης έχει ο θεράπων ιατρός. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει την ακριβή απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου που αφορά στο δικό του περιστατικό, καθώς και να ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τον γιατρό που τον παρακολουθεί ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου. 

 

Ποιο το όφελος για τον ασθενή από τη σύσταση Ογκολογικού Συμβουλίου;

Το ογκολογικό συμβούλιο πραγματοποιείται έχοντας πάντα ως κεντρικό γνώμονα την προστασία και τη βέλτιστη θεραπεία του ασθενούς. Συστήνοντας μια ομάδα πλήρως καταρτισμένων ειδικών, ο καθένας τους έχει τη δυνατότητα να βάλει τις δικές γνώσεις του στο τραπέζι συμβάλλοντας έτσι στην εξασφάλιση της εφαρμογής των ισχυόντων ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών. Με τον τρόπο αυτό, ο ασθενής νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια καθώς γνωρίζει ότι το πρόβλημα της υγείας του αντιμετωπίζεται από ομάδα ειδικών.

Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς, καθώς η θεραπεία τους δεν άπτεται της προσωπικής γνώμης ενός και μόνο γιατρού αλλά ενός πλήθος ειδικοτήτων. Ουσιαστικά, μπορεί να αποφευχθεί η υποθεραπεία ενός ασθενούς, καθώς ο κάθε ειδικός μπορεί να εκφέρει γνώμη για τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους μιας θεραπείας, ή και το αντίστροφο, να αποφευχθούν, δηλαδή, διαγνωστικές πράξεις ή και επεμβάσεις οι οποίες μπορεί να μη προσφέρουν κάποιο επιπλέον όφελος στον ασθενή. Τέλος, εκτός από το όφελος που προσφέρει στον ασθενή, το ογκολογικό συμβούλιο προσφέρει και όφελος στους ίδιους τους γιατρούς που συμμετέχουν, μέσω την ενθάρρυνσης και της ενίσχυσης της μεταξύ τους συνεργασίας στην πολύπλευρη αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασιών.

Τα ιατρεία μας
Δευτέρα -Τρίτη - Τετάρτη 15.00-20.00 κατόπιν ραντεβου