Τι είναι το Oncotype

Τι είναι το Oncotype και πώς το αποτέλεσμα επηρεάζει το θεραπευτικό μου πλάνο;

Σε περίπτωση που διαγνωσθήκατε πρόσφατα με πρώιμο ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού, είναι πιθανό να σας ζητηθεί από το γιατρό σας να προχωρήσετε στην εξέταση Oncotype DX. Η εξέταση αυτή διενεργείται σε ένα μικρό τμήμα του ιστού, ο οποίος αφαιρέθηκε κατά το χειρουργείο (ογκεκτομή ή μαστεκτομή) και στέλνεται απευθείας στο αντίστοιχο εργαστήριο, επομένως δεν χρειάζεται να γίνει κάποια επιπλέον ενέργεια από την πλευρά σας. 

Αν και το κόστος της εξέτασης είναι αρκετά υψηλό, πλέον υπάρχει κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ και ο ασθενής καλείται να πληρώσει ώς συμμετοχή μόνο ένα μικρό ποσοστό.

 

Τι είναι, λοιπόν, το Oncotype και πότε μία ασθενής χρειάζεται να προχωρήσει σε αυτή την εξέταση;

Το Oncotype DX® είναι μια γονιδιακή ανάλυση του όγκου, η οποία προβλέπει την πιθανότητα οφέλους από χημειοθεραπεία σε ασθενείς που διαγνώσθηκαν με πρώιμο καρκίνο μαστού. 

Μια ασθενής έχει νόημα να προχωρήσει σε εξέταση Oncotype αν:

  1. Έχει διαγνωσθεί με διηθητικό καρκίνο μαστού με αρνητικούς λεμφαδένες και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς
  2. Έχει διαγνωσθεί με διηθητικό καρκίνο μαστού με θετικούς λεμφαδένες και θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε μετεμμηνοπαυσιακή φάση. 

 

Τι είδους πληροφορία μας δίνει το Oncotype;

Το αποτέλεσμα του Oncotype εκφράζεται ώς  Βαθμός Υποτροπής (Recurrence Score). Μετρώντας τη δραστηριότητα ορισμένων γονιδίων στον όγκο, αυτή η εξέταση μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου. Ακόμα, μπορεί να προβλέψει αν η συμπερίληψη της χημειοθεραπείας στο θεραπευτικό πλάνο, μπορεί να μειώσει αυτή τη πιθανότητα. Ο Βαθμός Υποτροπής κυμαίνεται από 0 μέχρι 100. Ένας χαμηλός Βαθμός Υποτροπής δείχνει χαμηλή πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου, ενώ αντίστοιχα ένας υψηλός βαθμός υποτροπής δείχνει αυξημένη πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου. 

Ένα ακόμα στοιχείο που μας παρέχει το Oncotype είναι το Ρίσκο Επανεμφάνισης (Distant Recurrence Risk). Αυτό το ποσοστό εκφράζει την πιθανότητα επανεμφάνισης καρκίνου στο μαστό ή σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος σε διάστημα 9 ετών, εφόσον έχει χορηγηθεί ορμονοθεραπεία (αναστολέας αρωματάσης ή ταμοξιφένη) για 5 χρόνια στην ασθενή. 

Τέλος, το Oncotype μας δίνει σε ποσοστό το Όφελος από τη Χημειοθεραπεία (Absolute Chemotherapy Benefit). Αυτό το ποσοστό δείχνει το βαθμό στον οποίο η προσθήκη χημειοθεραπείας στο θεραπευτικό σχήμα, μπορεί να μειώσει το ρίσκο επανεμφάνισης. 

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις μετά το χειρουργείο, η ορμονοθεραπεία σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει την πιθανότητα επανεμφάνισης καρκίνου χωρίς ωστόσο η πιθανότητα αυτή να είναι ποτέ μηδενική, όσο καλό και αν είναι το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθείται. 

 

Πώς θα επηρεάσει το αποτέλεσμα του Oncotype το θεραπευτικό μου πλάνο;

Ο γιατρός σας προκειμένου να σχεδιάσει την καλύτερη επικουρική θεραπεία για τον πρώιμο καρκίνο μαστού θα λάβει υπόψη του πολλούς παράγοντες όπως την ηλικία και το ιστορικό σας, την παθολογοανατομική έκθεση και την κλινική σας εικόνα. Η παραπάνω εξέταση καθώς παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη βιολογική μορφολογία του όγκου, βοηθά  το γιατρό σας να επιλέξει το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα και να σας παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση σχετικά με το αν χρειάζεστε χημειοθεραπεία ή όχι και ποιο είναι το όφελος που θα έχει η προσθήκη της στην συνολική σας πρόγνωση. 

Αυτή η εξέταση έχει σχεδιαστεί και είναι μέρος των κατευθυντήριων οδηγιών του ASCO® (Harris et al., 2007), του NCCN®, του St. Gallen και του ESMO προκειμένου να βοηθήσει τον επιβλέποντα γιατρό σας να πάρει τις κατάλληλες θεραπευτικές αποφάσεις και να σχεδιάσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα.

Τα ιατρεία μας
Δευτέρα -Τρίτη - Τετάρτη 15.00-20.00 κατόπιν ραντεβου