Δευτέρα -Τρίτη - Τετάρτη 15.00-20.00 κατόπιν ραντεβου

Το να γνωρίζετε όσα περισσότερα μπορείτε σχετικά με τις κλινικές μελέτες, θα σας βοηθήσει να αισθανθείτε μεγαλύτερη σιγουριά και θα σας διευκολύνει στο να αποφασίσετε αν θα προχωρήσετε ή όχι σε συμμετοχή σε κάποια από αυτές που θα πραγματοποιηθούν. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε κατάλληλα, έτσι ώστε να είστε σε θέση να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα με τον γιατρό και την οικογένειά σας και να αποφασίσετε εάν η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη είναι κατάλληλη για εσάς.

Κάθε κλινική μελέτη έχει πιθανά οφέλη αλλά και μελλοντικούς κινδύνους. Για το λόγο αυτό προτού πάρετε την τελική σας απόφαση, φροντίστε να γνωρίζετε όλο το πλαίσιο γύρω από το οποίο θα κινηθεί η κλινική μελέτη, καθώς ο ρόλος του ασθενούς είναι πολύ ενεργός σε όλες τις φάσεις. 

Ερωτήσεις που μπορείτε να θέσετε στο γιατρό σας, προκειμένου να αποφασίσετε σχετικά με τη συμμετοχή σας:
 • Σε ποια φάση βρίσκεται η κλινική μελέτη;
 • Γιατί γίνεται αυτή η μελέτη;
 • Έχει λάβει η συγκεκριμένη μελέτη όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα;
 • Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να αποφασίσω σχετικά με τη συμμετοχή μου;
 • Θα συνεργαστούν οι ερευνητές με τον Ογκολόγο Παθολόγο μου; Με ποιον από την ερευνητική ομάδα μπορώ να έρθω σε επαφή εάν έχω προβλήματα, ερωτήσεις ή ανησυχίες;
 • Εάν αποφασίσω να μην λάβω μέρος, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για μένα (τυποποιημένες θεραπείες, άλλες κλινικές δοκιμές); Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους;
 • Υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα από προηγούμενες κλινικές μελέτες για τη συγκεκριμένη θεραπεία; Γιατί θεωρείτε ότι είμαι κατάλληλος/η για να λάβω μέρος;
 • Τι είδους θεραπείες και εξετάσεις θα πρέπει να κάνω; Πόσο συχνά θα πρέπει γίνονται;
 • Ποιες είναι οι αναμενόμενες παρενέργειες της θεραπείας που μελετάται; Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι; Πώς συγκρίνονται αυτές οι παρενέργειες με τις παρενέργειες από την τυπική θεραπεία για την περίπτωσή μου;
 • Πώς θα γνωρίζουμε εάν η θεραπεία λειτουργεί;
 • Θα πρέπει να είμαι στο νοσοκομείο/νοσηλευτώ σε κάποιο από τα στάδια της κλινικής μελέτης;  Εάν ναι, πόσο συχνά θα χρειάζεται να είμαι στο νοσοκομείο και για τι χρονικό ορίζοντα; Πώς θα καλυφθεί το κόστος της νοσηλείας μου;
 • Υπάρχουν τυχόν έξοδα για τα οποία θα πρέπει να είμαι ενήμερος/η και τα οποία δεν καλύπτονται από την ασφάλειά μου ή από το χορηγό της μελέτης;
 • Πόσο καιρό θα διαρκέσει η κλινική μελέτη;
 • Θα μπορώ να εργαστώ στο παραπάνω διάστημα;
 • Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα μπορούσα να αποσυρθώ από την κλινική δοκιμή; Υπάρχει το ενδεχόμενο η κλινική μελέτη να διακοπεί νωρίτερα από το προβλεπόμενο;
 • Είναι η μακροχρόνια παρακολούθηση μέρος της κλινικής μελέτης; Αν ναι, τι περιλαμβάνει και πώς καλύπτονται τα σχετικά έξοδα;
 • Εάν αποδειχθεί ότι η θεραπεία είναι αποτελεσματική για μένα, μπορώ να συνεχίσω να τη λαμβάνω ακόμη και μετά το τέλος της κλινικής μελέτης;
 • Θα έχω επαφή με άλλα άτομα που συμμετέχουν στην κλινική μελέτη; Αν ναι, θα μπορώ να έρθω εκ των προτέρων σε επαφή μαζί τους για να με βοηθήσουν να αποφασίσω για τη δική μου συμμετοχή;
 • Πώς θα μπορέσω να μάθω τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης;
 • Μπορώ να έχω πρόσβαση στο Πρωτόκολλο της κλινικής μελέτης;

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα μιας Κλινικής Μελέτης

Κάθε κλινική μελέτη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ωστόσο, κάποια από τα πιθανά οφέλη που ισχύουν στην πλειοψηφία των κλινικών μελετών είναι τα παρακάτω:

 • Με τη συμμετοχή σας, θα μπορείτε να βοηθήσετε άλλους ασθενείς που πάσχουν από την ίδια ασθένεια, συμβάλλοντας στην εξέλιξης της έρευνας για τον καρκίνο.
 • Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μια θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη εκτός της μελέτης. Αυτή η θεραπεία μπορεί να είναι ασφαλέστερη ή/και να λειτουργεί καλύτερα από τις υπάρχουσες διαθέσιμες εναλλακτικές, αυξάνοντας τον αριθμό των θεραπευτικών επιλογών σας.
 • Θα έχετε πολύ συχνή επικοινωνία με όλη την ιατρική ομάδα, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία σας και να ελέγχουν για πιθανές παρενέργειες της νέας θεραπείας.
 • Οι κλινικές μελέτες διεξάγονται και επιχορηγούνται από διαφορετικούς οργανισμούς:
 • φαρμακευτικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ιατρικά ινστιτούτα, ιατρικές εταιρείες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, που αποκαλούνται χορηγοί, οπότε ενδέχεται να καλύπτεται μέρος ή και το σύνολο της ιατρικής σας φροντίδας αλλά και άλλων ιατρικών εξόδων κατά τη διάρκεια της δοκιμής.


Ωστόσο, παρ’ όλα τα πλεονεκτήματα, υπάρχουν και κάποιοι πιθανοί κίνδυνοι τους οποίους θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και να συζητήσετε διεξοδικά με το γιατρό σας ή την ερευνητική ομάδα:

 • Η νέα θεραπεία μπορεί να έχει άγνωστες παρενέργειες οι οποίες ενδεχομένως να είναι χειρότερες από αυτές της τυπικής θεραπείας.
 • Η νέα θεραπεία μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα για εσάς, ακόμα κι αν βοηθάει άλλους συμμετέχοντας.
 • Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να κάνετε περισσότερες επισκέψεις στο γιατρό σας ή εξετάσεις, οι οποίες απαιτούν περισσότερο χρόνο από την πλευράς σας ή και ταξίδι, αν η κλινική μελέτη λαμβάνει χώρο μακριά από την κύρια κατοικία σας.
 • Ενδέχεται να μην καλύπτονται όλα τα έξοδα της κλινικής δοκιμής από τον χορηγό ή το ασφαλιστικό ταμείο. 

Τελικά, πρέπει να πάρω μέρος σε μια κλινική μελέτη;

Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, καθώς η απάντηση δεν θα είναι η ίδια για όλους. Για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε, εδώ είναι κάποιες ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας:

 • Γιατί θέλω να λάβω μέρος σε μια κλινική μελέτη;
 • Ποιοι είναι οι στόχοι μου και τι περιμένω ότι θα συμβεί αν αποφασίσω να λάβω μέρος; Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά;
 • Πόσο σίγουροι είναι οι γιατροί μου για τη πρόγνωσή μου αν αποφασίσω να συμμετάσχω (ή να μην λάβω μέρος) σε αυτήν την κλινική μελέτη;
 • Έχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να πάρω μια τεκμηριωμένη απόφαση;
 • Έχω σταθμίσει τα οφέλη έναντι των κινδύνων;
 • Έχω σκεφτεί όλους τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως ταξίδια, χρόνο και χρήματα;
 • Έχω εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές μου;


Ακόμα και αν οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις δεν είναι ακόμα σαφείς για εσάς, θα σας βοηθήσουν σίγουρα να πάτε προς τη σωστή κατεύθυνση και να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση για τη δική σας μοναδική κατάσταση.

Τα ιατρεία μας